/Files/images/1436938.gif

/Files/images/Презентаія закладу 446 7.12.2015.gif

/Files/images/40.gif

Щаслива малеча до садка поспішає,

Двері садочок всім відчиняє.

Радо малечу свою зустрічає,

Дитинство щасливе їм обіцяє.

Дитинство - це щастя, це радісний сміх,

Садочок наш любий скликає усіх!

/Files/images/425b6c4175f6.png

ГІМН

Дитинство починається з садочку,

Де іграшок багато і пісень.

Тут граючись, ми всі не помічаєм,

Як час іде, і як згасає день.

І радісно, і весело

У садочку нам зростать.

За нас спокійні мами,

За нас спокійні тата,

Бо у надійних ми руках.

Хоч інколи ми пустуни маленькі

І часто ми здіймаєм галас свій,

Та горнемось до вас, немов до неньки,

Бо любите ви щиро нас усіх.

/Files/images/7187 (1).gif

У затишному куточку Олексіївського жилого масиву знаходиться дитячий садочок № 446, який допоможе Вашій дитині загартуватися, оволодіти українською мовою, знайти перших друзів, стати розвиненою особистістю.

/Files/images/l2.jpg

У НАШОМУ САДОЧКУ

РОЗПОЧАВСЯ ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД

Методичні рекомендації

1. Діяльність дошкільних навчальних закладів у літній період спрямовується на організацію змістовного, різноманітного буття з метою оздоровлення дітей, забезпечення їхнього активного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань, уявлень про навколишній світ і самих себе, збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок у процесі різних видів дитячої діяльності.

2. Модель календарного планування освітньої роботи з дітьми може бути різною: за режимними моментами, видами діяльності, лініями розвитку тощо.

3. Календарне планування повинно відображати поєднання різних видів і форм організації ігрової, рухової, пізнавальної, предметно-практичної, комунікативно-мовленнєвої, художньої діяльності у чергуванні з побутовими процесами.

4. Календарне планування освітньої роботи здійснюється на тих самих підставах, за такими ж вимогами, що й упродовж усього навчального року, помісячно

5. Календарному плануванню освітньої діяльності на кожен день передує перспективне планування:

- комплексів ранкової гімнастики;- комплексів гімнастики після денного сну;

- загартувальних заходів (із зазначенням назв процедур і норм загартування);

- форм роботи з батьками (із зазначенням назви заходу, теми і дати проведення)

6. Календарний план роботи передбачає планування навчально-пізнавальної діяльності різного спрямування:

- фізичного;

- художньо-естетичного (музичні, образотворчі, мовленнєві заняття);

- пізнавального (в тому числі і природничі);

- мовленнєвого

7. Протягом літнього періоду доцільно планувати тематичні, комплексні та інтегровані заняття, спрямовані на закріплення, використання дітьми набутих знань, умінь і навичок у практичній діяльності.

8. Щотижня доцільно планувати екскурсії, цільові прогулянки або прогулянки-походи (дитячий туризм) за межі дошкільного закладу (заняття з фізкультури у цей день не проводяться).

9. У ранкові години (до сніданку) можуть проводитися такі види і форми роботи з дітьми:

- бесіди;

- індивідуальна робота;

- спостереження;

- дидактичні ігри;

- рухливі ігри (малої і середньої рухливості);

- конструктивно-будівельні ігри;

- трудові доручення, чергування;

- самостійна діяльність;

- робота із прищеплення навичок самообслуговування.

10. Упродовж дня з дошкільниками організовуються ігри:

- сюжетно-рольові;

- конструктивно-будівельні;

- драматизації, театралізації;

- дидактичні словесні;

- з іграшками, предметами, картинками;

- настільно-друковані;

- інтелектуальні;

- рухливі сюжетні і безсюжетні, з елементами спортивних ігор та вправ (футболу, баскетболу, городків, бадмінтону, катання на самокатах і велосипедах);

- ігри з водою і піском.

11. При організації життєдіяльності дітей у першу і другу половини дня передбачається також проведення:

- різних видів праці (у природі, самообслуговування, господарсько-побутова, ручна/художня);

- дослідів та спостережень на майданчику, вулиці, у куточку природи, лісі, полі, на луках тощо;

- самостійної ігрової, художньої, рухової, пізнавальної, комунікативної діяльності;

- індивідуальної роботи з окремими вихованцями чи підгрупами по 2-4 дитини за різними змістовими напрямками освітньої роботи;

- читання, розповідання, інсценування творів художньої літератури, бесіди на морально-етичні, побутові, особистісні теми;

- різноманітних розваг: показ вистав у ляльковому, настільному, інших видах театру; дитячі концерти; фізкультурні, музичні, літературні дозвілля тощо.

12. У літній період значна увага приділяється плануванню і проведенню освітньої роботи з безпеки життєдіяльності дітей:

- правил дорожнього руху;

- правил поведінки на вулицях, у транспорті, при зустрічах із незнайомими людьми;

- правил безпечної поведінки під час відпочинку на сонці, води, у лісі;

- правил користування електричними і газовими приладами;

- правил запобігання харчовим отруєнням і кишковим інфекціям та ін.

/Files/images/632c1a92b7d1.gif

Інформація для батьків:

Витяг з наказу від 04.09.2015 № 84 «Про внесення змін до наказу КЗ "ДНЗ № 446"від 09.02.2015 № 15 "Про затвердження грошових норм харчування вихованців КЗ «ДНЗ № 446» у 2015

ЗМІНИ ЩОДО ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ у ДНЗ

Вартість харчування дітей у ДНЗ з січня 2016 року становить: – в групах з 9-10,5-12-годинним перебуванням – 17,00 грн. (з розрахунку: 10,20 грн. – бюджетні кошти та 6,80 грн. – батьківська плата);

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.01.2016 року № 3 "Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти м.Харкова у 2016 році"

"Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати її у родинному колі" Ст. 7 п.3 Закону

"Про дошкільну освіту"