/Files/images/5589.jpg

/Files/images/24а.jpg

/Files/images/2_3.jpg

/Files/images/3a.jpg

Головні завдання інклюзивного навчання в ДНЗ

1. Забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку (Закон України "Про дошкільну освіту" (2628-14), Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259) та Закон України від 06.07.2010 № 2442-VI Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу) у відповідності з програмовими вимогами до навчання дошкільників з вадами психофізичного розвитку.

2. Розвиток потенційних можливостей дітей з особливостями психофізичного розвитку в спільній діяльності із здоровими однолітками.

3. Організація психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями в розвитку в дошкільних навчальних закладах.

4. Реалізація корекційно-розвиткового навчання, направленого на виправлення або послаблення наявних у дітей фізичних та (або) психічних порушень, які заважають їх успішному навчанню і розвитку.

5. Створення адаптивно-освітнього простору, який задовольнить освітні потреби дитини з особливостями психофізичного розвитку.

6. Формування життєво-важливого досвіду і цілеспрямованого розвитку когнітивних, мовленнєвих, моторних, соціальних функцій у дітей, які дозволять знизити залежність дитини від сторонньої допомоги та підвищити соціальну адаптацію.

7. Формування у суспільстві позитивного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, створення психологічно комфортного середовища в освітній установі.

8. Попередження виникнення та подолання (за наявністю) вторинних, третинних порушень фізичного та (або) психічного розвитку у дітей з особливими потребами.

9. Надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливостями психофізичного розвитку, залучення законних представників до процесу навчання та виховання дитини, формування у них адекватного відношення до особливостей її розвитку, напрацювання оптимальних варіантів сімейного виховання.

Інклюзивне (інтегроване) навчання в дошкільних навчальних закладах вимагає створення спеціальних умов з метою забезпечення виконання корекційно-розвиткового та навчально-виховного процесів дітей з особливими потребами.

/Files/images/4a.jpg

Інклюзивне (інтегроване) навчання та виховання може бути запроваджено для наступних категорій дітей:

/Files/images/7а.jpg

Організація освітнього процесу в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання і виховання обумовлює створення в дошкільних навчальних закладах наступних спеціальних умов:

1.Створення корекційно-розвивального, предметно-просторового та соціального середовища з метою стимулювання емоційного, сенсорного, моторного і когнітивного розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку у відповідності до їх потреб.
2.Створення оптимального навчального середовища, відповідно до можливостей дітей з особливостями психофізичного розвитку, що досягається забезпеченням дошкільних навчальних закладів відповідними навчально-розвивальними виданнями, іграшками, іграми, комп’ютерною технікою, аудіо-відео апаратурою, індивідуальними засобами навчання, необхідними дидактичними засобами.
3.Організація соціальної взаємодії між здоровими дітьми та дітьми з особливостями психофізичного розвитку, направленої на гармонізацію дитячих взаємовідносин.
4.Надання корекційно-педагогічної допомоги дітям з особливостями психофізичного розвитку, направленої на виправлення або подолання фізичних та (або) психічних порушень.
5.Створення позитивної мотивації сліпих дітей до навчання на основі рельєфно-крапкової системи Брайля, навчання слабозорих з використанням рельєфних малюнків, навчальних посібників, виданих збільшеним шрифтом, з використанням тифлотехнічних засобів і спеціального обладнання.
6. Навчання глухих і слабочуючих дітей з використанням звукопідсилюючої апаратури та технічних засобів, які забезпечують передачу навчального матеріалу на візуальній основі.
7.Створення безбар’єрного середовища для навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
8.Наявність кабінету учителя-дефектолога з належним змістовим наповненням.
Відкриття в ДНЗ групи з інклюзивною формою навчання і виховання відбувається за заявою батьків (законних представників) на основі висновку ПМПК.

/Files/images/6а.jpg

Рішення про утворення груп з інклюзивним навчанням приймається керівником дошкільного навчального закладу з урахуванням освітніх запитів населення.

/Files/images/4аа.jpg

Учасниками навчально-виховного процесу є педагогічні працівники (вихователі, практичні психологи, музичні керівники), помічники вихователя та інші працівники дошкільного навчального закладу, діти та їх законні представники.

/Files/images/5а.jpg

В основі співпраці учасників навчального процесу покладено принципи демократизації і гуманізації навчання та виховання. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу повинні мати відповідну професійно-педагогічну підготовку. Діяльність помічників вихователів та інших співробітників закладу має бути спрямовано на надання допомоги в організації корекційно-розвиткового та навчально-виховного процесів.

/Files/images/8а.jpg

Впровадження інклюзивної форми навчання та виховання в дошкільних навчальних закладах - це крок назустріч дитині, це нові підходи до навчання не тільки дітей з особливостями психофізичного розвитку, але і представників різних етнічних груп, статі, віку, приналежності до тої чи іншої соціальної групи. Слід наголосити, що не дитина повинна підлаштовуватися під загальну систему навчання і виховання, а саму систему повинно бути спрямовано з урахуванням потреб кожної окремої дитини. Саме при такому підході в навчально-виховному процесі переваги отримують всі, а не тільки окремі групи.

/Files/images/9а.jpg

ОФІЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Наказ Міністерства освіти і науки України (МОН) N1153 від 21.12.2009 р. Про заходи МОН на виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року N1482-р "Про затвердження плану задів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року"

Проект Концепції розвитку інклюзивної освіти

Всеукраїнський фонд «Крок за Кроком». Проект «Інклюзивна освіта»

Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні

Офіційний веб-сайт проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні».

МЕТОДИКА

Сайт, присвячений розкриттю проблемних питань освіти дітей з особливими потребами. Задачі працівників корекційної педагогіки. Інформаційно-методичне обслуговування педагогів інтернатних установ, фахівців корекційної служби.

Інклюзивна освіта: основні положення. Діти з особливими освітніми потребами: методичні рекомендації

СТАТТІ

Інклюзивна освіта

 • Ворон М., Кавун Ю. "Інклюзивна освіта: українські реалії"
 • Гончаренко C. "Інклюзивна освіта приживається в звичайних школах"
 • "Про інклюзію як освітню цінність та необхідність її впровадження в Україні", інтерв'ю з виконавчим директором Всеукраїнського фонду "Крок за кроком" Юлією Найдою.
 • Зварічук С. "Особливості інклюзивної освіти"
 • Стаття про інклюзію в школі на веб-сайті «Вчитель вчителю, учням та батькам».
 • Інклюзивна освіта. Дитина дитині - друг
 • Клименюк Н.В. "Інклюзія людей з особливими потребами до суспільного життя: історичний аспект"
 • Історія розвитку та функціонування моделі «Інклюзивна освіта».
 • Колупаєва А.А. "Інклюзія як напрям освітнього реформування"
 • Мігалуш А.О. "Інклюзивна освіта - шлях до всебічного розвитку дітей"
 • Новіцкі Е.А. "Інклюзія учнів з порушенням розвитку: ставлення і запропоновані підлітками стратегії"
 • Особливості інклюзивної освіти
 • Складності в процесі інклюзії учнів з особливими навчальними потребами у звичайній школі: реферат
 • Софій Н.,Найда Ю. "Діти з особливими освітніми потребами"
 • Становіч П., Джордан Е. "Інклюзія як професійний розвиток"

Кiлькiсть переглядiв: 0