Вартість харчування однієї дитини на день розраховує або централізована бухгалтерія, відповідно до норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 № 1591, та цін на продукти. Обчислюється даний показник шляхом множення вартості денної норми продуктів харчування в грамах (брутто) для однієї дитини (з урахуванням її віку та кратності харчування) на середню ціну,що діє у цій місцевості на момент складання кошторису.

Після подання таких розрахунків відділом освіти органи місцевого самоврядування визначають розмір батьківської плати та видають розпорядження (рішення) про встановлення вказаної плати.

Пунктом 2.9 Порядку № 667 визначено, що батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу. За дні, у які дитина не відвідувала навчальний заклад ( у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період тощо), плата з батьків не береться.

Пільги на харчування

Від плати за харчування дітей у ЗДО можуть бути звільнені цілком або частково окремі категорії осіб відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до пункту 2.5 "Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах", затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 № 667 звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися упродовж року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів (довідок про сукупний дохід кожного члена сім'ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, і довідки про склад сім'ї, виданої житлово-комунальними організаціями тощо.

Пунктом 2.10 Порядку № 667 встановлено, що з осіб, які мають право на пільги, але не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в повному обсязі, без урахування пільг.

У разі несплати батьками за харчування дитини упродовж двох місяців без поважних причин дитина може бути відрахована з навчального закладу, що передбачено пунктом 12 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами). У такому разі адміністрація навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

На підставі Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах,затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 № 667, пільгами на харчування користуються наступні категорії дітей:

 • Діти з малозабезпечених сімей;
 • Діти-сироти (опікуни);
 • Діти з багатодітних сімей;
 • Військові, які брали (беруть) участь в АТО

Діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб

- заява на ім`я керівника закладу;
свідоцтво про народження дитини;
- довідка видана Управлінням соцзахисту про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (дітям з числа внутрішньо переміщених осіб);
- акти обстежень житлово-побутових умов проживання дітей;
- рішення Виконавчого комітету міської ради про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Відповідно до рішення Харківського міського голови звільнено від плати за харчування дітей з сімей-учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил).

Для оформлення пільги на харчування необхідно надати наступні документи:

Діти з малозабезпечених сімей

Харчування безкоштовне

 • Довідка з Управління праці та соціального захисту населення - 1 шт. (оригінал). Поновлюється 1 раз на півроку
 • Свідоцтво про народження дитини - 1 шт.(копія)
 • Довідка з ЖЕК (форма № 3) - 1 шт. (оригінал)

Діти-сироти (опікуни)

Харчування безкоштовне

 • Свідоцтво про народження дитини - 1 шт.(копія)
 • Рішення суду про опікунство - 1 шт.(копія)

Діти з багатодітних сімей (троє і більше дітей віком до 18 років)

Оплата за харчування 50 %

 • Свідоцтва про народження всіх дітей - по 1 шт.(копія)
 • Посвідчення багатодітної сім'ї - 1 шт.(копія)
 • Довідка форма № 3 - 1 шт. (оригінал)

Військових, які беруть (брали) участь в АТО

Військових, які беруть (брали) участь в АТО, визнають учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ. На них поширюються норми законів:
 • «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» від 16.03.2004 № 1603-IV,
 • «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-ХІІ.

Але серед переліку пільг, передбачених цими законами, не визначене право на звільнення від плати за харчування в ДНЗ. Натомість сім’ї учасників АТО можуть бути звільнені від плати за харчування, якщо:

 • сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму,
 • сім’я одержує соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-ІІІ.
Кiлькiсть переглядiв: 0