Повернутися до звичайного режиму

/Files/images/7187 (1).gif

/Files/images/images (2).jpg

/Files/images/_DSC0065.JPG

/Files/images/_DSC0111.JPG

/Files/images/!cid_ii_1509ec19bb98515e.jpg

/Files/images/!cid_ii_154de66471e4758b.jpg

/Files/images/883599k9hv05ihft.gif

/Files/images/0d00024ecc20.jpg

/Files/images/3f0c822316b6.jpg

/Files/images/6abde593e172.jpg

/Files/images/j318170_1289070362.jpg

/Files/images/j318170_1289070351.jpg

/Files/images/j318170_1289070340.jpg

/Files/images/j318170_1289070309.jpg

/Files/images/j318170_1288899875.jpg

/Files/images/j318170_1288899836.jpg

/Files/images/j318170_1288899804.jpg

/Files/images/j318170_1288899788.jpg

/Files/images/j318170_1288899820.jpg

/Files/images/j318170_1288899857.jpg

/Files/images/j318170_1288899755.jpg

Патріотичне виховання дошкільнят

"Без будь-кого з нас Батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без Батьківщини – ніщо."

Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ

/Files/images/7187 (1).gif

Одним із найсуттєвіших показників моральності людини є патріотизм.Патріотизм (грєц. patris — батьківщина) — любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу.

/Files/images/7187 (1).gif

«Патріотизм – серцевина людини, основа її активної позиції»

(В.О. Сухомлинський)

/Files/images/7187 (1).gif

Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, а за необхідності — віддати життя за її свободу і незалежність, людина не може бути громадянином. Як синтетична якість, патріотизм охоплює емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства.

Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними. Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дошкільників має приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання.

Патріотизм як моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це в педагогічній роботі поєднано ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, народознавство, засоби мистецтва, практична діяльність дітей (праця, спостереження, ігри, творча діяльність та ін.), національні, державні свята.

Основними напрямами патріотичного виховання є:

— формування уявлень про сім'ю, родину, рід і родовід;

— краєзнавство;

— ознайомлення з явищами суспільного життя;

— формування знань про історію держави, державні символи;

— ознайомлення з традиціями і культурою свого народу;

— формування знань про людство.

Для патріотичного виховання важливо правильно визначити віковий етап, на якому стає можливим активне формування у дітей патріотичних почуттів. Найсприятливішим для початку систематичного патріотичного виховання є середній дошкільний вік, коли особливо активізується інтерес дитини до соціального світу, суспільних явищ.

Цілеспрямоване патріотичне виховання повинно поєднувати любов до найближчих людей з формуванням такого ж ставлення і до певних феноменів суспільного буття. З цією метою факти життя країни, з якими ознайомлюють дошкільнят, ілюструють прикладами з діяльності близьких їм дорослих, батьків залучають до оцінки суспільних явищ, спільної участі з дітьми у громадських справах.

Однак лише ознайомлення із суспільним життям не вирішує завдань патріотичного виховання. Це засвідчив досвід роботи дошкільних закладів у 20—30-ті роки XX ст. Водночас не можна ігнорувати значущості ознайомлення дітей з історією і сучасністю рідної країни, іншими суспільними явищами.

Концепція дошкільного виховання в Україні (1993), сповідуючи історичний підхід до патріотичного виховання дітей дошкільного віку, актуалізує його народознавчі, українознавчі та краєзнавчі напрями. На це орієнтують і різноманітні програми дошкільного виховання.

/Files/images/DSCF17391.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 0