/Files/images/shkola_m_v.jpg

Основні методи роботи наставника
з молодим спеціалістом:

● бесіди щодо конкретних розділів педагогіки, чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку, про методики організації і проведення різних видів роботи з дітьми групи, де працює молодий педагог;

● обмін думками стосовно нових здобутків психолого-педагогічної науки, педагогічної практики, сучасних педа-гогічних технологій, інновацій, передового педагогічного досвіду;

● спільне моделювання системи занять і режимних моментів;

● консультації щодо організації освітнього процесу в ДНЗ;

● методична допомога щодо використання дидактичного матеріалу для занять;

● взаємовідвідування занять, режимних моментів із подаль-шим детальним аналізом їх;

● обговорення сучасної педагогічної літератури, творчихздобутків інших педагогів;

● надання допомоги в роботі з дітьми з девіантною поведін-кою та їхніми сім’ями;

● залучення педагога-початківця до методичної і громадської роботи.

Робота з молодими спеціалістами

Предметомособливої уваги у керівництва нашого ДНЗ є становлення до молодого вихователя.Шлях молодого фахівця до вершин професійної майстерності надзвичайно важливий. Тому ми прагнемо щоб з перших кроків він зустрів досвідчених наставників, які б допомагали йому оволодіти професійними навичками, прилучати до життя педагогічного колективу. На нашу думку, молодого педагога необхідно орієнтувати на використання сучасних методів і прийомів роботи з дітьми, на постійне поповнення їх знань, осягнення секретів виховання.

У нашому дитячому садочку працює «Школа молодого спеціаліста», яка сприяє росту педагогічної майстерності молодих вихователів, за кожним молодим спеціалістом закріплюється наставник.

Завдання «Школи молодих спеціалістів»:

-досягнення максимальної самовіддачі від кожного вихователя для покращення навчально – виховної роботи відповідно до рівня сучасних вимог дошкільної освіти;

-сприяти швидкій адаптації молодих вихователів;

-озброїти вихователів дидактичними знахідками, виховними ідеями, педагогічними скарбами, які бсприяли переходу педагога на новий рівень фахової майстерності;

-організувати оперативне вивчення наукових досягнень, допомогти найкоротший шлях її впровадження;

-створити умови для подальшого особистісного ставлення та зростання кожного молодого вихователя.

Щоб у молодого спеціаліста було менше труднощів, його у нашому ДНЗ направляють у групу, де працює досвідчений вихователь, тому то краща допомога – показати як краще працювати з дітьми.

Ми вчимо молодих вихователів жити й працювати, як вчив В.О. Сухомлинський: щоб стати справжнім педагогом, треба віддати дітям своє серце.

Технологія роботи з молодими педагогами, яка передбачає формування професійної активності молодого спеціаліста, містить такі етапи та напрямки роботи:

Технологія роботи з молодими педагогами

Підготовчий етапНавчальний етапДіагностичний етапАналітико – узагальнюючий етап
Виявлення рівня теоретичної підготовленості та професійної майстерності молодих спеціалістівОпанування практичних навичок роботи організаційно – освітнього процесу впроваджень досягнень науки ППД усвідомлення необхідності безперервного самовдосконалення формування індивідуального творчого стилю роботиВиявлення рівня професійної майстерності й теоретичних знаньУзагальнення інформаційних матеріалів, прийняття управлінського рішення

Загальні положення школи молодого вихователя:

1. Школа молодого педагога є структурним підрозділом науково-методичної служби дошкільного закладу.

2. В школу молодого вихователя зараховуються педагога, які мають педагогічний стаж до 3-х років.

3. Керівництво школою молодого вихователя здійснює керівник.

4. Загальний контроль за роботою школи молодого вихователя здійснює методист ДНЗ.

5. Уся діяльність школи молодого вихователя здійснюється на основі педагогічного аналізу,плануванням роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з Програмою розвитку школи та Положенням про школу молодого вихователя.

Основні завдання і зміст роботи школи молодого вихователя:

1. Створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації молодих спеціалістів, підвищення їхньої психологічної компетентності.

2. Проведення заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів,вивчення передового педагогічного досвіду.

3. Апробація та впровадження нових освітніх технологій та систем.

Основна мета діяльності школи молодого вихователя:

1. Навчати молодих вихователів застосовувати теоретичні знання, набуті під час навчання у ВНЗ, в конкретній практичній роботі.

2. Вивчати передовий педагогічний досвід.

3. Засвоїти різноманітні методи навчання.

4. Вчитися впроваджувати нетрадиційні форми та методи навчання.

5. Засвоїти різноманітні методи навчання.

6. Знайомитися з новими технологіями в педагогіці.

Для розвитку молодого педагога використовується досвід педагогів закладу.

Попередня бесіда з молодим вихователем може стосуватися таких тем:

-ознайомлення з традиціями ДНЗ;

- педагогічна етика (молоді педагоги, які не мають досвіду роботи з дітьми, дуже прямолінійні, легко збуджуються),націлити молодого вихователя на те, щоб він контролював свої емоції, не втрачав «педагогічне обличчя»;

- розвиток педагогічної техніки (термінологія І. Жерносека), важливо заохотити молодого фахівця до спостережень за роботою з дітьми старших, досвічених колег, відвідування освітніх заходів із дітьми;

- з’ясування життєвих планів молодого вихователя та уявлень про роботу

Головна мета керівників дошкільного закладу– всебічно сприяти самореалізації
особистості молодого вихователя,
розвитку його здібностей, обдаровання.

Реалізація цієї мети передбачає:

- поглиблення і розвиток світогляду молодого педагога;

- усвідомлення своєї місії як вихователя;

- формування навичок трансформування теоретичних знань у практичну площину, тобто роботу з дітьми.

Форми методичної роботи з молодими вихователями:

-Наставництво і стажування.

- Школа молодого вихователя.

- Методичні об’єднання молодих вихователів.

- Педагогічні кросворди на виявлення педагогічної ерудиції.

- Рольові ігри. Проведення занять із вихователями, які виконують ролі дітей.

- Таємне анкетування.

- Бліц-турніри.

- Ділові ігри.

- Тиждень молодого вихователя (проводиться раз на рік).

- Педагогічний портрет.

- Семінари-практикуми для молодих фахівців, які працюють два-три роки.

- Методична скринька (пропонувати молодим вихователям записувати найцікавіші прийоми, методи, новини літератури, елементи досвіду тощо).

- Педагогічні ігри (дидактичні, ділові, рольові).

- Моделювання педагогічних ситуацій.

Кiлькiсть переглядiв: 0